Humanitarna pomoć i izbori – džakom brašna i kosidbom do više glasova (VIDEO)

Podela humanitarne pomoći nije nešto čime bi stranke trebalo da se bave, kažu aktivisti i posmatrači izbora, ali to je ujedno i neizbežni deo kampanja brojnih političkih organizacija poslednjih godina.

U jeku kapmanje intenziviraju se i javni radovi plitičkih aktivista. Pa su tako česte scene u kojima članovi obučeni u majice sa logoima stranaka kose parkove, popravljaju klupe, sade drveće, čiste smeće ili farbaju mobilijar. Ide se i korak dalje pa zdravstveni radnici koji su članovi stranke u organizaciji lokalnog odbora obilaze bolesne, uglavnom po selima. 

O humanitarnoj pomoći u predizbornoj kampanji govorimo u emisiji “Izborne kutije”.

Kapilarni glasovi – od evidencije o članstvu do ucena i pritisaka (VIDEO)

Kapilarni glasovi nisu novina u političkom životu, posebno u predizbornom periodu, ali se oni pre svega odnose na simpatizere određene stranke. Na taj način partija proverava i vodi evidenciju o svom članstvu. Tada je to i legalno i legitimno.

Međutim, čest je slučaj da stranke “sigurne glasove” obezbeđuju ucenama i brojnim pritiscima.
Fenomenom kapilarnih glasova bavili smo se u emisiji “Izborne kutije“.