Šta je tivizija?

logo_bw

KOJA JE TVOJA VIZIJA SRBIJE?

TiVizija, video-platforma o ljudima koji svakodnevno rade da učine Srbiju boljom. Kroz video-priče o aktivističkom delovanju pojedinaca i organizacija koji doprinose razvoju boljeg društva, TiVizija promoviše građanski aktivizam i praksu, a time i podstiče učešće zainteresovane javnosti da kroz svoje delatnosti utiče na unapređenje zajednice.

TiVizija takođe nudi i mogućnost za usavršavanje veština i povećanje kapaciteta nevladinih organizacija, neformalnih grupa i individualaca, za efikasnije i delotvornije učešće u razvoju društva.

Budi i ti među njima! Reci nam – koja je tvoja vizija Srbije?